Ik stel vragen over wetenschap, technologie & samenleving, en weet het antwoord ook niet.

Ik stel vragen over wetenschap, technologie en samenleving en weet het antwoord ook niet

Hoe voer je een goed gesprek wanneer iedereen al een mening heeft? Met interactief theater en playful design zet ik mensen aan het denken en stimuleer ik de dialoog over onderwerpen waar wetenschap, technologie en samenleving elkaar raken.

Ik stel mensen in staat zich de toekomst van wetenschap en technologie te verbeelden, te reflecteren op waarden en aannamen en zich open te stellen voor elkaar. Zo kan wetenschap en technologie beter afgestemd worden op de waarden, behoeften en belangen die leven in de maatschappij.

Ik breng een zekere lichtheid in complexe vraagstukken.

Waar gaat het eigenlijk over?

Wat?

Ik zet mensen aan het denken

Wetenschap en technologie zijn niet neutraal.

Het wereldbeeld, de waarden en aannamen van de makers worden verankerd in het ontwerp, waardoor publieke waarden onder druk komen te staan.

Hoe voer je nu een democratische gesprek hierover, in alle intensiteit en openheid zonder te polariseren?

Hoe werkt de interactie en communicatie op de grens tussen wetenschap en maatschappij?

Kunst, theater en design kunnen een belangrijke rol spelen in deze interactie door de verbeelding te prikkelen, de reflectie te stimuleren en het gesprek vorm te geven.

Voor een goede relatie tussen wetenschap en maatschappij is open dialoog noodzakelijk. Een goed gesprek is echter niet zo eenvoudig.

Frank als facilitator bij het Rathenau Instituut.

Wat is de waarheid als iedereen de wereld anders ziet?

Wie?

Ik ben associate professor & filosoof

Ik gebruik mijn achtergrond in de biologie, filosofie en het theater om het gesprek over nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie mogelijk te maken.

Ik werk als assistant professor op het gebied van publieke betrokkenheid bij wetenschap en technologie op het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit.

Met mijn eigen bedrijf Mens in de Maak ontwikkel ik theatrale interventies voor reflectie en dialoog rondom maatschappelijke vraagstukken.

Frank als spreker bij TEDx Amsterdam.

Weet jij wat je niet weet?

Hoe?

Ik doe wetenschappelijk onderzoek

In mijn onderzoek probeer ik de interactie en communicatie tussen wetenschap en maatschappij beter te begrijpen en tegelijkertijd te veranderen. Ik ben altijd op zoek naar de integratie van dialoog en democratie in de wetenschap.

Ik doe dit onderzoek samen met mijn promovendi, post-doc onderzoekers en andere collega’s op het Athena Instituut. Ook werk ik samen met andere onderzoekers in lokaal en Europees verband zoals bij de CATALYST en RETHINK projecten.

CATALYST

In het project CATALYST werk ik met mijn Athena collega’s samen met NEMO, TU Delft en de gemeente Amsterdam aan de inzet van kunst en spel om inwoners van Amsterdam zinvol te betrekken bij de discussie over nieuwe digitale technologie in de slimme stad.

RETHINK

Ik leid het EU-project RETHINK dat zoekt naar nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie in het licht van de digitalisering van de media en de vervagende grenzen tussen wetenschap en maatschappij.

We werken samen met journalisten, wetenschappers, beleidsmakers en wetenschapscommunicatiespecialisten om de wetenschapscommunicatie opnieuw uit te vinden.

Ik maak interactief theater

Met mijn bedrijf Mens in de Maak ontwikkel ik theatrale interventies voor reflectie en dialoog rondom maatschappelijke vraagstukken. Op het podium schep ik een creatieve arena waar mensen kunnen samenkomen om na te denken over de toekomst. De theatervormen die ik ontwikkel zijn een vorm van openbaar denken.

Wij dragen geen oplossingen aan, maar experimenteren met de gedachten van het publiek. Al discussiërend en spelend ontdekt het publiek wat het vindt.

Theaterdebat

Het theaterdebat is een combinatie van experiment, spel en reflectie. Op die manier worden oude denkgewoonten en vaste ideeën doorbroken. Met een vaste groep acteurs maakte ik een theaterdebat over uiteenlopende onderwerpen zoals nanotechnologie, synthetische biologie, de neurosamenleving, jeugdzorg, ethische dilemma’s in de zorg, gezonde voeding en duurzame landbouw.

Bekijk de video’s voor een impressie:

Bekijk via YouTube
Bekijk via YouTube

Ik geef geen lezingen

Als filosoof probeer ik gedachtegangen te doorgronden. Ik geef geen lezingen, maar interactieve praatjes om mensen aan het denken te zetten over hun eigen ideeën en de wereld waarin ze leven. Ook maak ik discussie performances waarin ik mensen meeneem in de ervaring van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Frank die geen lezing geeft.

Hoe zet jij mensen aan het denken?

Maak Contact!

Wat is jouw vraag?

Neem contact met me op voor meer informatie over mijn werk: frank@mensindemaak.nl

Ook in te huren om samen met organisaties en evenementen mee te denken over het stimuleren van een dialoog.